News Ticker

โครงการเยาวชน คนทำดีปีที่ 5

มูลนิธิเอสซีจีชวนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ร่วม Show Pow โชว์พลังทำความดีกับโครงการเยาวชน คนทำดีปีที่ 5 ชิงเงินสนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท

มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เพียงรวมตัวกัน 5 คนขึ้นไปมาShow Pow โชว์พลังทำดีทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยนำความรู้ที่สอดคล้องกับวิชาหรือหลักสูตรที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่มาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มเติมความสุขให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานด้วยวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 5218 หรือ คลิก www.facebook.com/เยาวชนคนทำดี
เครดิต  http://m.eduzones.com/content.php?id=183272

Leave a Reply

%d bloggers like this: