News Ticker

ติดตามข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
โรคนี้ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่) โดยมีอาการอย่างเช่น ไอ เป็นไข้ และหายใจลำบากในรายที่มีอาการรุนแรง คุณป้องกันตัวเองได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า และหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยหลักแล้ว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามออกมา รวมถึงการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีไวรัสอยู่ แล้วไปสัมผัสดวงตา จมูก หรือปากของตัวเอง

อาการ ผู้ติดเชื้ออาจป่วยเนื่องจากไวรัสนี้เป็นเวลา 1-14 วันก่อนที่จะแสดงอาการ อาการทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) คือเป็นไข้ อ่อนเพลีย และไอแห้ง คนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) หายจากโรคนี้ได้โดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษในกรณีส่วนน้อย โรคอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว (เช่น หอบหืด เบาหวาน หรือโรคหัวใจ) อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นที่อาการป่วยจะรุนแรง

ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีอาการดังนี้

  1. ไอ
  2. เป็นไข้
  3. อ่อนเพลีย
  4. หายใจลำบาก (กรณีรุนแรง)

การป้องกัน ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คุณสามารถป้องกันตัวเองและช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายสู่คนอื่นได้โดยทำดังนี้

สิ่งที่ควรทำ

  • ล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • ใช้กระดาษทิชชู่หรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
  • หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย
  • อยู่บ้านและกักตัวเองให้ห่างจากคนอื่นในบ้านหากรู้สึกไม่สบาย

สิ่งที่ไม่ควรทำ

  • นำมือที่ไม่สะอาดไปสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก

การรักษา ยังไม่มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคองเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้

การติดตามข้อมูลสามารถเช็คข้อมูลอัพเดทได้จากหลายแหล่งค่ะ เช่น

แผนที่ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จาก Google : เราสามารถคลิกดูข้อมูลรายประเทศโดยใช้เม้าส์ชี้ไปที่ประเทศที่ต้องการดูข้อมูลได้ทันทีค่ะ

หรือจะติดตามจาก เว็บไซต์ของ “องค์การอนามัยโลก” โดยเข้าไปดูคำถามที่หลายคนสงสัยจาก Q&A on coronaviruses (COVID-19)

ในส่วนของประเทศไทยสามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้จาก เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีข้อมูลละเอียดมากค่ะ ทั้งเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับโรค วิธีการป้องกัน สื่อความรู้ รวมถึงสถานการณ์วันต่อวัน นอกจากนี้เรายังสามารถแจ้งข้อมูลเข้าไปที่เบอร์ 1422 ได้ด้วยค่ะ

โคโรนา ติดต่อได้ทางไหน

ในส่วนของสื่อที่เราสามารถนำไปใช้ให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน พนักงานบริษัท หรือสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีให้ดาวน์โหลดได้ค่ะ

อินโฟกราฟฟิค

Leave a Reply

%d bloggers like this: