News Ticker

ซึ้งๆ …ช่วยลูกกวางน้อยบาดเจ็บและถูกแม่ทิ้ง

เจ้าลูกกวางบาดเจ็บที่ขาหน้า แล้วเดินไม่ทันแม่กวาง แม่เลือกทิ้งลูกตัวที่อ่อนแอและพาเจ้าตัวที่แข็งแรงไปต่อ …ชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตเจ้ากวางน้อย พาไปรักษาจนหาย ชมเรื่องราวประทับใจกันค่ะ

 

 

เครดิต  HuffPost

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: