News Ticker

คงต้องลดจริงๆ จังๆ

 

 

ตามในรูปเลยค่ะ ลูกเห็นท้องแม่แล้วถามว่าต้องไปหาหมอรึเปล่า แม่มีเบบี๋ในท้องรึเปล่า… ช่วงนี้ฝนตกเลยไม่ได้ออกกำลังกาย …แค่แป้บเดียวอืดซะละ

Fat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: