News Ticker

ทำที่ใส่โทรศัพท์โคอาล่าใช้กันค่ะ

สมัยนี้สาวๆ หันมาวิ่งกันเยอะค่ะ จะวิ่งให้เพลินต้องมีเพลงฟังไปด้วย การติดต่อสื่อสารก็ยังจำเป็นอยู่ กุญแจรถ ตังค์นิดๆ หน่อยๆ ต้องติดตัวไปด้วยเผื่อใช้ …แต่จะพกกระเป๋าไปวิ่งก็ไม่เก๋เนอะ

งั้นวันนี้มาทำที่ใส่โทรศัพท์โคอาล่ากันค่ะ นอกจากใส่โทรศัพท์ยังใช้พกของจุกจิกเล็กๆ ได้ด้วยค่ะ

 

 

เครดิต  IdunnGoddess

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: