News Ticker

รับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education

โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

การรับสมัครคัดเลือก : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

  1. คุณสมบัติผู้รับทุน (ครู) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ  2.ใบสมัคร
  2. คุณสมบัติผู้รับทุน (นักเรียน) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ  2.ใบสมัคร

 

STEMED2.JPG

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ STEM Education Thailand

 

เครดิต STEM Education Thailand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: