News Ticker

นวัตกรรมของ E-Reader โดย E Ink ออกมาได้เหมือนกระดาษจริงจนน่าตกใจ

นี่คลั่งมากค่ะ เห็นแล้วแบบอยากได้ตอนนี้เลย เครื่องอ่านหนังสืออ่าน e-book ที่ออกมาใหม่โดยบริษัท E Ink ทำออกมาได้บางเท่ากระดาษ พับได้งอได้ ให้ความรู้สึกเหมือนอ่านกระดาษจริงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการโชว์การใช้งานด้านอื่นๆ ด้วยเช่นเอาไปทำเสื้อผ้าแล้วให้เปลี่ยนสีแบบต่างๆ ตามที่ต้องการได้ ทำสายนาฬิกา ฯลฯ ในอนาคตไม่นานนี้น่าจะมีการนำไปใช้จริงและแพร่หลายมากขึ้นค่ะ

มาค่ะ มาเอาเงินดิชั้นไป

 

 

เครดิต  Charbax

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: