News Ticker

ดีท็อกซ์กาแฟป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ไหม ?

ดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟ ไม่ใช่คำตอบสำหรับการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ วิธีป้องกันจริงๆ ง่ายกว่านี้เยอะ พบคำตอบในคลิปที่ 13 ของแคมเปญ “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้”

#มะเร็งรู้เร็วหายได้ #มะเร็งลำไส้ใหญ่ #มะเร็ง #มหิดล #MahidolChannel

 

เครดิต  Mahidol Channel

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: