News Ticker

ธุรกิจของอเมซอนกระทบกิจการหนังสือเก่าแก่ของสหรัฐ

ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจออนไลน์ และอีนั่นอีนี่ (อีคอมเมิร์ส) ส่งผลกระทบร้านค้าแบบมีหน้าร้านมากจริงๆ โดยเฉพาะร้านหนังสือ คือตัวหนังสือเองยังมีอยู่ แต่อาจจะพิมพ์น้อยลงวางขายหน้าร้านน้อยลงแล้ว

ที่สหรัฐอเมริกา ร้านจำหน่ายหนังสือ Book World ซึ่งดำเนินธุรกิจหนังสือมากว่า 40 ปีได้ปิดตัว (ร้านที่มีหน้าร้าน) ลงทั้งหมด 45 สาขาใน 7 รัฐเนื่องจากได้รับผลกระทบหนักจากธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะจากอเมซอน …จริงๆ ตอนนี้อเมซอนก็กระทบหลายธุรกิจนะคะ ขนาดร้านขายของสดของชำยังโดนเลย

ค่ะ …ก็ปรับตัวกันเนาะ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: