News Ticker

2019

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

October 24, 2019 // 0 Comments

ใกล้สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครแล้วนะคะ วันสุดท้ายคือวันที่ [...]

เรียนภาษาอังกฤษ กับ Chulatutor

January 11, 2019 // 0 Comments

เมื่อเราต้องการมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับมืออาชีพ ทั้งในด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสื่อสารเกี่ยวกับการทำงาน การสนทนาทั่วไป และยิ่งโดยเฉพาะการทำข้อสอบ การเรียนภาษาอังกฤษ Grammar จะเป็นส่วนที่เราปล่อยผ่านไม่ได้จริง ๆ ค่ะ [...]