News Ticker

หมูกรอบ กรอบฟู กรุ๊บๆ

เมนูง่าย ๆ ถูกปากทุกคนในบ้านค่ะ

วิธีทำหมูกรอบที่รับรองว่ากรอบฟูสุด ๆ โดยชาแนล กินได้อร่อยด้วย ค่ะ ลองทำตามกันดูนะคะ แอดว่าทำไม่ยากค่ะ

เราต้องรอด หมดช่วงกักตัวโควิด-19 เราจะเป็นเชฟกะทะเหล็กกันทุกคนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: