News Ticker

ลูกจะรู้สึกอย่างไร…เริ่มต้นที่คุณ A girl’s beauty confidence starts with MOM

อยากจุดประกายให้คุณแม่ร่วมกันส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกสาว โดยเริ่มจากการที่คุณแม่มีความมั่นใจในและมุมมองทัศนคติต่อรูปร่างหน้าตาตนเองในเชิงบวกก่อน

จากผลการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ผู้หญิงจำนวน 10,500 คน จาก 13 ประเทศทั่วโลก พบว่า การที่คุณแม่ไม่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองนั้น ลูกสามารถรับรู้และซึบซับความรู้สึกนั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแม่มองว่าตาตี่ไม่สวย ไม่มั่นใจ ลูกก็จะมีทัศนคติต่อตาตี่ในเชิงลบ ว่าไม่สวย ส่งผลให้ลูกเองนั้นเติบโตมาอย่างขาดความมั่นใจในความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง แต่จะพยายามกดดันให้ตัวเองสวยตามที่สื่อและสังคมพยายามจะนิยาม

แล้วคุณอยากจะส่งต่อมุมมองเรื่องความมั่นใจและความสวยงามแบบไหนให้ลูก?

fgjghjghkj

 

เด็กผู้หญิง 8 ใน 10 คน มีความกังวลในเรื่องรูปร่างหน้าตาและไม่อยากเข้าร่วมทำกิจกรรมสำคัญหลายๆอย่าง เช่น การเล่นกีฬา ว่ายน้ำ ไปพบแพทย์ ไปโรงเรียน หรือ แม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็น ความวิตกกังวลในเรื่องรูปลักษณ์ได้กีดกันเด็กๆเหล่านี้จากการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ 7 ใน 10 คน ยังมีแนวโน้มที่จะทำลายสุขภาพตัวเอง ด้วยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือ ไปพบแพทย์ ถ้าพวกเขารู้สึกเสียความมั่นใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง

 

 

คลิปที่ชมไปนี้เป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ สามารถรับรู้ถึงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคุณแม่ และถ้าคุณแม่มีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วนั้น ก็จะสามารถส่งต่อความสุขและความมั่นใจนั้นให้กับลูกได้เช่นกัน ส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ อย่างคนที่มีความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นโดฟจึงได้ทำโครงการ Dove Self-Esteem Project ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในความงามตามแบบฉบับของตัวเอง

 

Dove Self-Esteem Project

เพราะเราเชื่อว่าความสวยงามคือแหล่งกำเนิดของความมั่นใจ ไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างความกังวล ภารกิจของเราต้องการให้คนรุ่นใหม่เติบโตไปพร้อมกับความรู้สึกด้านบวกที่มีต่อรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ช่วยให้มีความมั่นใจเต็มร้อย และ สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง

ในปี  2004 เราได้นำวิสัยทัศน์ และ ภารกิจนี้มาพัฒนาเป็น Dove Self-Esteem Project  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการเสริมภาพลักษณ์และรูปร่าง   พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรม รวมถึงคู่มือที่ได้รับการพิสูจน์ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าสามารถสร้างเสริมทัศนคติด้านบวกด้านรูปร่างหน้าตาให้กับเด็กๆได้จริง เราได้เข้าถึงเด็กกว่า 20 ล้านคนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกผ่านโครงการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง มันจะดียิ่งกว่านี้ถ้าเราร่วมมือกันและช่วยให้เด็กอีก 20 ล้านคนได้รับโอกาสนี้เช่นกัน โดฟได้รังสรรค์ เทคนิคต่างๆ รวมไปถึง คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ผู้ให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก ครู อาจารย์ และ ผู้นำเยาวชน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

 

การร่วมมือกันในระดับสากลกับ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts) และโดฟ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในการสร้างความมั่นใจอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ปี 2013  ด้วยโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบง่ายๆ อย่าง Free Being Me สำหรับเด็กวัย 7 – 14 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความมั่นใจต่อรูปลักษณ์ของตัวเองในแง่บวก ผ่านกิจกรรมสนุกๆหลากหลายอย่างที่ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้

 

อยากรู้เรื่องการส่งต่อความมั่นใจจากแม่สู่ลูกเพิ่มเติม เข้าไปอ่านได้ที่  Dove Self-Esteem Project

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: