News Ticker

All Posts

เรื่องที่ฉันก็ไม่เข้าใจ

July 29, 2023 // 0 Comments

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงเมื่อสมัยเข้ามาเรียนที่ กทม. ใหม่ ๆ ค่ะ ตอนนั้นเช่าห้องอยู่กับเพื่อน หอพักใหม่ ไม่เคยได้ยินว่ามีคนเสียชีวิตหรือเรื่องราวที่ผิดปกติอะไรมาก่อนค่ะ [...]

ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน “14 มิ.ย.” ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

June 10, 2021 // 0 Comments

“อยากให้สังคมเข้าใจตรงกันว่า การเปิดเทอมไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ON-SITE) เท่านั้น แต่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วย สามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า 1 รูปแบบได้” [...]

“SOOK จุดเริ่มต้นสู่ Healthy Lifestyle”

April 17, 2020 // 0 Comments

ความ SOOK มีได้ง่าย ๆ ตรงนี้ค่ะ กับ SOOK Brand โดย สสส. ที่มีทั้งกิจกรรมดี ๆ หนังสือ บทความ ร้านค้า ที่เ็มไปด้วยสาระแต่อ่านง่ายย่อยง่ายค่ะ [...]