News Ticker

Articles by MeLazyMom

ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.63

April 7, 2020 // 0 Comments

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563 [...]

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

October 24, 2019 // 0 Comments

ใกล้สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครแล้วนะคะ วันสุดท้ายคือวันที่ [...]