News Ticker

Education

CHULA MOOC เรียนฟรี มีใบประกาศ

April 8, 2020 // 0 Comments

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ที่ | CHULA MOOC [...]

ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.63

April 7, 2020 // 0 Comments

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563 [...]

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

October 24, 2019 // 0 Comments

ใกล้สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครแล้วนะคะ วันสุดท้ายคือวันที่ [...]

เรียนภาษาอังกฤษ กับ Chulatutor

January 11, 2019 // 0 Comments

เมื่อเราต้องการมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับมืออาชีพ ทั้งในด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสื่อสารเกี่ยวกับการทำงาน การสนทนาทั่วไป และยิ่งโดยเฉพาะการทำข้อสอบ การเรียนภาษาอังกฤษ Grammar จะเป็นส่วนที่เราปล่อยผ่านไม่ได้จริง ๆ ค่ะ [...]