News Ticker

Science & Nature

เซลล์บำบัด อนาคตการรักษามะเร็ง

August 30, 2017 // 0 Comments

อ.ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แพทย์นักวิจัยผู้มุ่งมั่นกำลังพัฒนาวิธีใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยนำเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยออกมาพัฒนาให้แข็งแรงและใส่กลับคืนให้ผู้ป่วย เพื่อให้เซลล์ไปทำลายมะเร็ง วิธีนี้ผู้ป่วยจะได้รับผลข้างเคียงน้อยมากเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด [...]