News Ticker

Double คุ้ม 2 ต่อ สนุกสุขสันต์ที่ Dinosaur Planet

 

befirsta5.jpg

 

ต่อแรก Buy 1 Get 1 Free บัตรผ่านประตู Dinosaur Planet

ต่อที่ 2 Buy 1 Get 1 Free บัตรขึ้น Dino Eye

เมื่อชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ทุกประเภทหรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่ Dinosaur Planet วันนี้ – 30 พ.ย. 60 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

 

เงื่อนไข

  • เฉพาะการชำระค่าบัตรผ่านประตู Dinosaur Planet ในราคาปกติ (สำหรับผู้ใหญ่อัตรา 600 บาท/ท่าน และสำหรับเด็กอัตรา 400 บาท/ท่าน) และบัตรขึ้น Dino Eye ในราคาปกติ (อัตรา 200 บาท/ท่าน) ผ่านบัตรบีเฟิสต์ทุกประเภท หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่ Dinosaur Planet เท่านั้น ทั้งนี้ บัตรผ่านประตูที่จะได้รับเป็นบัตรในราคาเท่ากันหรือต่ำกว่าโดยเป็นวันเดียวกับที่ซื้อเท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ทุกประเภท และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ
  • ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์เข้า Dinosaur Planet และขึ้น Dino Eye ณ วันที่ซื้อบัตรเท่านั้น
  • สิทธิ์ Buy 1 Get 1 Free มีจำนวนจำกัด โดย
  • บัตรผ่านประตูได้สูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อวัน
  • บัตรขึ้น Dino Eye ได้สูงสุด 2 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อวัน (การเปิดให้บริการ Dino Eye เป็นไปตามที่ Dinosaur Planet กำหนด)
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ Dinosaur Planet กำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

 

หมายเหตุ : โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

Leave a Reply

%d bloggers like this: