News Ticker

“การเลี้ยงลูกให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล” โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

อันนี้เป็นคลิปที่อยากให้ได้ฟังจริงๆ ค่ะ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ท่านมาเล่าให้ฟังเรื่อง EF หรือ Executive Functions

คลิปนี้อธิบายละเอียด เข้าใจ จบ ครบในคลิปนี้เลยค่ะ เปิดฟังระหว่างทางไปทำงานได้เลยค่ะ ฟังวนไปจนตกผลึกเลยจะดีมากๆ ค่ะ

รัก รัก รัก ทุกคนนะคะ

TK Talk: EF-Executive Functions

เวทีเสวนาเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล” โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

กิจกรรมจาก 12 ปี ทีเค: learning.in.digital.age

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: