News Ticker

เชิญชวนผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอด โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” (Emotional Transitions)

ข่าวดีสำหรับผู้มีใจรักงานศิลปะ
สถาบันเกอเธ่ฯ ร่วมกับสถาบัน Urban Media Art Academy กรุงเทพและพันธมิตร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอด โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” (Emotional Transitions)
โครงการนำเสนอที่ผ่านการคัดเลือก 12 โครงการจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปพัฒนาต่อในงานเวิร์กชอปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ภายในงาน Bangkok Design Festival 2017

 

 


 

รายละเอียด

 

เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง
หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transitions)
หมดเขตรับสมัคร: 15 กันยายน 2560

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอดกับสถาบัน Urban Media Art Academy กรุงเทพ โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” ภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้ ทางสถาบันฯ เปิดรับสื่อศิลปะที่สามารถบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ในบริบทสังคมเมืองได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและการเปลี่ยนรูปของเมืองและผู้คน รวมไปถึงการเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกสภาวะทางอารมณ์หนึ่ง

สื่อศิลปะสังคมเมืองจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้เกิดเมืองที่มีความยั่งยืนทางอารมณ์ได้อย่างไร ภายใต้ความหลากหลายที่เกี่ยวพันกันมากมายเช่นนี้

โครงการผลงานศิลปะจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปพัฒนาต่อในงานเวิร์กชอปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ภายในงาน Bangkok Design Festival 2017

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

No automatic alt text available.

เครดิต

Goethe-Institut Thailand

Leave a Reply

%d bloggers like this: