News Ticker

จริงหรือไม่? อุ้มลูกเข้าเอวทำให้เด็กขาโก่ง

มาฟัง อาจารย์เกรียงไกร ฟูเกษม เล่ากันค่ะว่าอุ้มลูกเข้าเอวแล้วขาโก่งจริงไหม รวมทั้งการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทำให้ขาโก่งได้จริงหรือไม่ ลูกขาโก่งเราดัดขาช่วยได้ไหม …แล้วโก่งแค่ไหนถึงเรียกว่าโก่ง สาเหตุขาโก่งเกิดจากอะไร?

 

จริงหรือไม่? อุ้มลูกเข้าเอวทำให้เด็กขาโก่ง – สนุกกับสุขภาพ Happy and Healthy EP.128

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: