News Ticker

อุต๊ะ!!! เคล็ดไม่ลับ …เรียนอย่างไรได้ 2 ปริญญา

จั่วหัวซะเครียดเลย พูดเรื่องเรียนคุณแม่หลังยาวก็หาวปากกว้างแล้วค่ะ 55555++

เรียนอย่างไรให้ได้ 2 ปริญญา เอาง่ายๆ คือ

 1. เรียนไปพร้อมกัน 2 ใบเลย ใบหลักเรียนในมหาลัยปกติ ใบที่ 2 เรียนในมหาวิทยาลัยเปิด เลือกลงเฉพาะวิชาแกนกับวิชาเฉพาะแล้วตอนจบค่อยเอาวุฒิใบแรกไปเทียบโอน วิธีนี้ออกจะหนักนิดนึง แต่มีคนเคยทำแน่นอนค่ะ บางคนก็ขยันมากเรียนได้จริง …สมัยเรียนหนังสือแอดมินอยู่กลุ่มที่เรียกว่าแค่ผ่านก็ดีใจสุดๆ แล้วเพื่อนแอดก็มีคนทำแบบนี้ค่ะ เพราะกลัวใบหลักไม่จบต้องมีตัวช่วย (ทุลักทุเลหน่อยแต่ก็จบได้) 5555
 2. เรียน “โครงการสัมฤทธิบัตร” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้โดยที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาใดๆ รับรอง (จริงๆ มีที่อื่นด้วย แต่ครั้งนี้ขอพูดถึงที่เดียวค่ะเพราะแอดชอบที่นี่ 555) โครงการนี้สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อ่านออกเขียนได้ค่ะ ไม่กำหนดระยะเวลาในการเรียน ต่างจากการเรียนปริญญาตรีซึ่งจะกำหนดไว้ที่ 3 เท่าของหลักสูตร เช่นหลักสูตร 4 ปีก็ให้เรียนจบภายใน 12 ปี เป็นต้น   …จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าอายุน้อยที่สุดที่เริ่มเรียนโครงการนี้คือเด็ก ป.5-6 ค่ะ (ขยันจังลูกกกกกกกกกกกกกกกกกก) 
  • การเรียนปริญญาตรี 1 ใบต้องเรียนประมาณ 24 ชุดวิชา ประกอบไปด้วย วิชาแกน วิชาเฉพาะ และวิชาพื้นฐาน
  • ดูโครงสร้างชุดวิชาเรียนของสาขาที่ต้องการเรียน ว่ามีวิชาแกน วิชาเฉพาะ และวิชาพื้นฐาน อะไรบ้างแล้วค่อยไปดูชุดวิชา/รายวิชาที่โครงการเปิดสอน/สอบในปีนั้นๆ …แล้ววางแผนเลยค่ะ จะเรียนวิชาไหนก่อนหลังตามถนัด
  • สมมติเราให้ลูกเริ่มเรียนโครงการฯ ตอน ม.1 ไปเรื่อยๆ จนจบ ม.6 เก็บปีละ 1-2 วิชา ทั้งนี้พยายามเก็บวิชาแกนและวิชาเฉพาะให้ได้ให้ได้ 10 วิชา โดยไม่ต้องลงวิชาพื้นฐาน
  • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ชอบได้ตามปกติ โดยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ก็เก็บชุดวิชาแกนและวิชาเฉพาะในโครงการฯ ต่อไป จนครบ (อีกประมาณ 8 วิชา)
  • เมื่อเรียนจบทั้งมหาวิทยาลัยหลัก และของโครงการฯ แล้วก็สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามขั้นตอนปกติ (มีค่าสมัครเป็นนักศึกษาประมาณ 1,400 บาท) ใช้ปริญญาที่ได้มาเพื่อขอเทียบ ยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐาน
  • โอนชุดวิชาที่สอบผ่านใน “โครงการสัมฤทธิบัตร” (มีค่าโอนวิชาละ 200 บาท)
  • ทำเรื่องขอจบ …. ไชโยๆๆๆ

 

ข้อดีการเรียน “โครงการสัมฤทธิบัตร”

 1. กรณีที่เด็กอาจจะทำกิจกรรมและเดินทางไปหลายที่ระหว่างการเรียนปกติ เช่น เป็นนักกีฬาอาชีพ นักดนตรี นักแสดง หรืออื่นๆ พ่อแม่อาจจะเลือกให้ลูกลงเรียนในโครงการนี้ซึ่งเด็กก็สามารถเรียนไปควบคู่กับการทำงานได้
 2. ค้นหาความชอบ การที่ได้ลองเรียนหลากหลายทำให้รู้ว่าชอบ หรือถนัดอะไร เมื่อต้องตัดสินใจเลือกศึกษาต่อก็จะทำได้ง่ายค่ะ
 3. เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
 4. สำหรับผู้ที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่ต้องเรียนทุกวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี สามารถเรียนได้ทุกสาขาวิชาโดยไม่ต้องมีความรู้หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าลงทะเบียนเรียน “โครงการสัมฤทธิบัตร”

ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท ยกเว้น ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท

รายวิชาละ 1,000 บาท มี 1 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1 รหัส 11017

 

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html

 

ชุดวิชาที่เปิดสอนรุ่น 99 (ปี 2560) 

 

รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 99  รหัสรุ่น 594
สมัครวันที่
1 เม.ย.60
ถึง
30 มิ.ย.60
สอบวันที่
ส.4 พ.ย.60
และ
อา.5 พ.ย.60
10103 ทักษะชีวิต 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
10121 อารยธรรมมนุษย์ 1,100 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
10131 สังคมมนุษย์ ราคาตามรุ่น ศิลปศาสตร์
1,200
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1,100 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10151 ไทยศึกษา 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10152 ไทยกับสังคมโลก 1,300 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30 – 11.00)
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1,100 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1,600 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1,100 ศิลปศาสตร 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 1,400 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ 1,100 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ 1,300 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1,100 ศิลปศาสตร์
10202 การอ่านภาษาไทย 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 1,200 ศิลปศาสตร์
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15
11012 ชุดวิชาภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 1,300 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11017 รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1 1,000 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1,200 ศิลปศาสตร์
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 1,100 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 1,400 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม 1,800 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 1,300 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
12303 สังคมไทย 1,100 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1,300 ศิลปศาสตร์
12306 วรรณคดีไทย 1,300 ศิลปศาสตร์
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1,300 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 1,300 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
12407 แนวคิดไทย 1,100 ศิลปศาสตร์
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 1,300 ศิลปศาสตร์
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1,300 ศิลปศาสตร์
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1,300 ศิลปศาสตร์
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1,200 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน 1,300 ศิลปศาสตร์
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ 1,200 ศิลปศาสตร์
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1,300 ศิลปศาสตร์
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1,300 ศิลปศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 1,100 ศิลปศาสตร์
13421 การจัดการงานสำนักงาน 1,100 ศิลปศาสตร์
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 1,200 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน 1,300 ศิลปศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 1,200 นิเทศศาสตร์
15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1,200 นิเทศศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1,300 นิเทศศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 1,400 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักนิเทศศาสตร์
1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
*15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1,300 นิเทศศาสตร์
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 1,200 นิเทศศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร ราคาตามรุ่น นิเทศศาสตร์
1,100
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 1,200 นิเทศศาสตร์
16338 การข่าวเบื้องต้น 1,200 นิเทศศาสตร์
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
*16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 1,200 นิเทศศาสตร์
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 1,500 นิเทศศาสตร์
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
16354 สื่อโฆษณา 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 1,100 นิเทศศาสตร์
*16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
*16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 1,200 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
*16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 1,100 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
*16427 การบริหารงานโฆษณา 1,300 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
*16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1,100 นิเทศศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
*16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 1,200 นิเทศศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา 1,300 ศึกษาศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1,300 ศึกษาศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1,300 ศึกษาศาสตร์
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 1,200 ศึกษาศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 1,100 ศึกษาศาสตร์
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 1,100 ศึกษาศาสตร์
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 1,300 ศึกษาศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 1,300 ศึกษาศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
24413 การประเมินโครงการ 1,300 ศึกษาศาสตร์
24414 การประเมินหลักสูตร 1,300 ศึกษาศาสตร์
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 1,300 ศึกษาศาสตร์
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 1,100 ศึกษาศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 1,300 ศึกษาศาสตร์
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 1,200 ศึกษาศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 1,300 ศึกษาศาสตร์
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 1,200 ศึกษาศาสตร์
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1,200 ศึกษาศาสตร์
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 1,300 ศึกษาศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 1,200 ศึกษาศาสตร์
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1,300 ศึกษาศาสตร์
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1,100 ศึกษาศาสตร์
27102 เทคโนโลยีทางการสอน 1,100 ศึกษาศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 1,200 ศึกษาศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,300 ศึกษาศาสตร์
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 1,200 วิทยาการจัดการ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 1,100 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1,100 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 1,200 วิทยาการจัดการ
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา 1,200 วิทยาการจัดการ
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
31405 การวิเคราะห์โครงการ 1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
1,300 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
1,100 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32302 การจัดการการตลาด 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 1,100 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 1,100 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 1,300 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1,200 วิทยาการจัดการ
32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
1,100 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 1,300 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 1,300 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต 1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 1,100 วิทยาการจัดการ
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจไทย 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การบัญชีและการสอบบัญชี
1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 1,100 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 1,100 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ
นำเข้า – ส่งออก
1,300 วิทยาการจัดการ
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 1,300 วิทยาการจัดการ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1,300 วิทยาการจัดการ
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 1,300 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 1,100 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
การจัดการโรงแรม
1,200 วิทยาการจัดการ
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ 1,300 วิทยาการจัดการ
33201 การบริหารราชการไทย 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1,100 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
33304 ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,100 วิทยาการจัดการ
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,100 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1,300 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น 1,200 วิทยาการจัดการ
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1,200 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33432 การบริหารสำนักงาน 1,100 วิทยาการจัดการ
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 1,300 วิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1,200 วิทยาการจัดการ
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ 1,200 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น 1,100 วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น 1,200 วิทยาการจัดการ
33449 การบริหารการบริการสาธารณะ 1,100 วิทยาการจัดการ
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1,200 วิทยาการจัดการ
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 1,200 วิทยาการจัดการ
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1,400 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
40103 กกฎหมายเกษตร 1,200 นิติศาสตร์
40205 กฎหมายธุรกิจ 1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน 1,100 นิติศาสตร์
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน 1,100 นิติศาสตร์
41003 การบริหารจัดการชุมชน 1,200 นิติศาสตร์
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1,100 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,100 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,300 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,200 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41201 กฎหมายมหาชน 1,200 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 1,200 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1,200 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1,100 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 1,200 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 1,200 นิติศาสตร์
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 1,200 นิติศาสตร์
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย 1,200 นิติศาสตร์
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน 1,200 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 1,200 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 1,200 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 1,100 นิติศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41404 กฎหมายแรงงาน 1,200 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 1,100 นิติศาสตร์
41431 การบริหารงานยุติธรรม 1,200 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น 1,200 นิติศาสตร์
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1,100 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
41452 สถาบันระหว่างประเทศ 1,100 นิติศาสตร์
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1,100 นิติศาสตร์
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1,200 นิติศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,300 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1,900 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,500 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 1,300 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1,300 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข 1,300 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
53407 การบริหารงานสาธารณสุข 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน 1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
** 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
1,300 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
** 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
** 54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 1,300 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
** 54109 การยศาสตร์ 1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
** 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
ด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
** 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
** 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 1,500 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
55303 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย์ 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
55305 ธรรมานามัย 1,100 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรเดิม ปี 2553 – 2556)
1,700 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
55308 เวชกรรมแผนไทย 1,400 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย
1,200 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรใหม่ได้ ปี 2560 เป็นต้นไป)
1,700 วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,200 เศรษฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 1,300 เศรษฐศาสตร์
* 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1,200 เศรษฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 1,100 เศรษฐศาสตร์
* 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น 1,100 เศรษฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง 1,100 เศรษฐศาสตร์
* 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 1,100 เศรษฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ 1,400 เศรษฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1,400 เศรษฐศาสตร์
* 60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,400 เศรษฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 1,300 เศรษฐศาสตร์
* 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 1,200 เศรษฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,100 เศรษฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน 1,200 เศรษฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1,200 เศรษฐศาสตร์
* 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรรม
1,200 เศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ 1,100 เศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 1,200 เศรษฐศาสตร์
* 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
1,200 เศรษฐศาสตร์
* 61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 1,100 เศรษฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด 1,100 เศรษฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,200 เศรษฐศาสตร์
70101 จิตวิทยาทั่วไป 1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
70203 หลักกฎหมายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 70314 การผลิตและการใช้อาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
* 70323 สุขภาพเด็ก 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 70324 อนามัยครอบครัว 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 70411 อนามัยชุมชน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
* 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 1,300 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,300 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
71202 โภชนาการมนุษย์ 1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านอาหารและโภชนาการ
1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
71308 เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 1,300 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
* 71330 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
71411 อาหารและโภชนบำบัด 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 1,400 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
71415 การบริการอาหารในสถาบัน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
72201 ครอบครัวศึกษา 1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพ 1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
72205 สถิติและการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1,300 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
 72301 พัฒนาการวัยรุ่น 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,300 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว 1,200 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 1,100 มนุษยนิเวศ
ศาสตร์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 1,200 รัฐศาสตร์
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 1,100 รัฐศาสตร์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1,100 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 1,300 รัฐศาสตร์
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1,100 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 1,200 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย 1,200 รัฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 80207 ปัญหาการเมืองในส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย
1,200 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 1,100 รัฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
* 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1,100 รัฐศาสตร์
81310 ปรัชญาการเมือง 1,100 รัฐศาสตร์
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1,100 รัฐศาสตร์
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1,200 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1,200 รัฐศาสตร์
* 81415 การวางนโยบายโครงการและ
การบริหารโครงการ
1,100 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 1,900 รัฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
* 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ 1,100 รัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ 1,200 รัฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
1,100 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,100 รัฐศาสตร์
* 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 1,100 รัฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
82322 สังคมโลก 1,100 รัฐศาสตร์
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 1,200 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,300 รัฐศาสตร์
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
1,100 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 1,100 รัฐศาสตร์ 5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 1,100 รัฐศาสตร์ 4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
90201 การจัดการฟาร์ม 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 1,400 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
90303 พืชเศรษฐกิจ 1,400 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
90305 การผลิตสัตว์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ
91326 วนศาสตร์เกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยา
สำหรับการเกษตรกร
1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
91427 การป่าไม้ชุมชน 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการ ทางการเมือง 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
92222 การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 1,500 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
93353 การจัดการผลผลิตพืช 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ค. 61
(09.00-12.00)
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 1,200 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร 1,300 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 1,100 เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
การควบคุมภายใน
1,200 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน
และการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ 1,200 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
97215 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
คุณภาพทางการพิมพ์
1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
97419 มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตราฐานอุตสาหกรรม
1,200 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำงานในอุตสาหกรรม
1,200 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรม
1,200 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พ.ย. 60
(08.30-11.00)
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1,300 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5 พ.ย. 60
(11.45-14.15)
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,100 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/learnWWW-2/index.html

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์. 0-2504-7777
โทรสาร 0-2503-3607
Email: ic.proffice@stou.ac.th

 

แผนที่ 

map_t.jpg

 

 

2 Comments on อุต๊ะ!!! เคล็ดไม่ลับ …เรียนอย่างไรได้ 2 ปริญญา

 1. Congrats honey!!!

Leave a Reply

%d