News Ticker

MUJI SAMA むじ さま – น้องมิกุลืมตาครั้งแรก

คลิปนี้เป็นวันแรกที่มิกุลืมตา…สิ่งมีชีวิตแรกที่มิกุเห็นคือพี่มูจิ …ชีวิตเล็กๆ นี่สวยงามมากๆ เลยนะคะ

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: