News Ticker

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา แจกประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค.นี้ พร้อมจัดสวดมนต์ส่งท้ายปีอาเซียนประเทศเพื่อนบ้าน 15 จังหวัดรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการศาสนา (ศน.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ ศน. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดหรือสถานที่จัดกิจกรรม ทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. และโอกาสอื่นๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย
“วธ.ยังได้จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 จังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน นครพนม สระแก้ว ระนอง สตูล ฯลฯ นอกจากนี้ ศาสนิกชนในศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกช์ จะได้ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรตามหลักธรรมทางศาสนา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยพร้อมเพียงกันต่อไป” รมว. วัฒนธรรมกล่าว

 

 

 

เอกสารประกอบ

 

ที่มา  1. กรมการศาสนา   2. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: