News Ticker

โควิด-19

ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน “14 มิ.ย.” ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

June 10, 2021 // 0 Comments

“อยากให้สังคมเข้าใจตรงกันว่า การเปิดเทอมไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ON-SITE) เท่านั้น แต่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วย สามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า 1 รูปแบบได้” [...]