News Ticker

รับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education

โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

การรับสมัครคัดเลือก : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

  1. คุณสมบัติผู้รับทุน (ครู) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ  2.ใบสมัคร
  2. คุณสมบัติผู้รับทุน (นักเรียน) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ  2.ใบสมัคร

 

STEMED2.JPG

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ STEM Education Thailand

 

เครดิต STEM Education Thailand

Leave a Reply

%d bloggers like this: