News Ticker

สุขภาพ (Health)

ครอบครัว (Family)

CHULATUTOR

เรียนภาษาอังกฤษ กับ Chulatutor

by MeLazyMom in เรียนภาษาอังกฤษ กับ Chulatutor

เมื่อเราต้องการมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับมืออาชีพ ทั้งในด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสื่อสารเกี่ยวกับการทำงาน การสนทนาทั่วไป และยิ่งโดยเฉพาะการทำข้อสอบ การเรียนภาษาอังกฤษ Grammar จะเป็นส่วนที่เราปล่อยผ่านไม่ได้จริง ๆ ค่ะ [...]

0 Comments